Gospodarjenje z lesom

Les spada med najbolj obilne dobrine na našem planetu. Velike površine kopnega so prekrite z gozdovi, ki dajejo enormne količine lesa. Pomembno je, da se z gozdovi ravna gospodarno, saj se le tako lahko dovolj hitro obnavljajo. Zlasti se je potrebno izogibati golosekom, ki pospešijo erozijo in močno upočasnijo naravno obnavljanje gozda. V zmerno toplih podnebnih področjih brez stalnega vetra se gola področja še lahko zarastejo, že stalni veter pa lahko to sposobnost zelo omeji. Tipičen primer so angleške pokrajine, v katerih so zaradi ladjarske industrije že več sto let nazaj izsekali vse gozdove. Zaradi stalnih oceanskih vetrov, ki so na gladki, neporaščeni površini še močnejši, se gozd ne more več zarasti in zemlja ostaja gola. Še večja težava pa je v tropskih predelih, kjer lahko vodna erozija področja golosekov v le nekaj letih spremeni v puščavo.

Zaradi vseh naštetih pojavov je potrebno z lesom oziroma gozdovi gospodariti kar se da skrbno. V Sloveniji smo bili pionirji na tem področju, saj se je že zgodaj razvilo pametno gospodarjenje z lesom, brez golosekov in z upoštevanjem naravnih elementov – kamnin  in reliefa v gozdu. Tradicionalne lesne obrti, kot so tesarstvo, izdelovanje suhe robe in druge, imajo pri nas že dolgo tradicijo. 

Tesarstvo se zavoljo čim bolj učinkovitega gospodarjenja veliko poslužuje tehnik, s katerimi se izdela lepljen les. Cenik lesenih polizdelkov za tesarstvo pokaže razlike glede na vrsto lesa, volumen in način zlaganja. Lepljen les, cenik katerega lahko najdemo na spletnih straneh tesarjev, je izdelan iz več manjših kosov lesa. Dejstvo je, da se tako surovo lesno maso veliko bolje izkoristi, kar pomaga varčevati s to pomembno surovino. Ker pa se tehnike lepljenja uporabljajo že praktično povsod, tudi v pohištvu in notranji opremi, je za lepljen les cenik ključni nabor podatkov za primerjavo različnih ponudnikov tesarskih in mizarskih storitev.