Raznovrstno orožje za strelstvo in lov

V trgovinah z orožjem najdemo zelo pestro ponudbo, ki odgovarja potrebam različnih kupcev. Med interesenti so seveda predvsem tisti, ki potrebujejo orožje za lov, ter tisti, ki se ukvarjajo s tekmovalnim strelstvom. Ti kupci predstavljajo večino interesentov, zato je tudi ponudba v veliki meri prilagojena takšnim povpraševanjem. Nekateri kosi orožja so sicer precej vsestranski, predvsem kakšne pištole, seveda pa se običajno odločamo za tiste izdelke, ki so v kar največji meri prilagojeni specifičnim potrebam.

Pri lovu se večinoma uporablja dolgocevno orožje, pištole niso tako priljubljene, čeprav seveda so ena izmed možnosti na razpolago. Dolgocevno orožje je na voljo v različnih izvedbah, med najbolj priljubljene se gotovo uvrščajo lovske puške, predvsem repetirne puške, imamo pa na voljo tudi druge izvedbe, recimo šibrovke. Kratkocevno orožje se za lov redkeje uporablja, najdemo pa v ponudbi tudi pištole in revolverje. To orožje praviloma ni posebej prilagojeno za lov, lahko pa ga dobro izkoristimo tudi pri teh dejavnostih. 

Pri strelstvu imamo na voljo prav tako široko zbirko orožja, so pa to pogosto tudi izdelki, ki so močno prilagojeni tekmovalnim kategorijam. V poštev pridejo recimo zračne puške, ki so sicer včasih uporabne tudi pri lovu. Za strelstvo se pogosto uporabljajo pištole, ki so v takšnih dejavnostih zelo priljubljene. Seveda pa se tudi pri strelstvu uporabljajo puške in druge opcije, s katerimi lahko streljamo na tarčo. Tako se lov in strelstvo vsaj na področju orožja nekoliko prekrivata, imamo pa vedno na voljo tudi nekatere bolj prilagojene kose orožja, predvsem pištole za strelstvo in posebne lovske puške.

Prav tako ob orožju potrebujemo dodatno opremo, ki je praviloma še bolj prilagojena posameznim dejavnostim in specifičnim potrebam. To je recimo optika, ki odgovarja na potrebe pri lovu ali strelstvu. Spet pa so nekateri dodatki tudi vsestranski, recimo pasovi in torbe ter oprema za čiščenje orožja.