Pomoč pri upravljanju z intelektualno lastnino

Intelektualna lastnina lahko predstavlja veliko konkurenčno prednost ali pa na druge načine pomaga pri poslovanju podjetja. Jasno je torej, da želimo te vsebine kar najbolje zaščititi pred zlorabo, kar pa ni vedno enostavno. Na voljo so različne oblike zaščite, ki se jih splača izkoristiti, bomo pa morda pri tem potrebovali pomoč. Predvsem prijava patenta je lahko nekoliko zahtevnejši postopek, pri katerem je zelo dobrodošla strokovna pomoč, medtem ko bo blagovna znamka pomoč zahtevala le v primeru, da želimo registrirati kolektivno znamko ali pa bi radi področje zaščite razširili na več klasifikacijskih razredov ali geografskih območij.

Prijava patenta je v osnovi sicer povsem primerljiva s postopkom registracije, ki ga zahteva blagovna znamka. Razlika pa je v vsebinah, ki jih želimo zaščititi, saj te ne dopuščajo enake obravnave. Patent se nanaša na neko idejo, izum ali rešitev, česar ni vedno enostavno prenesti na papir. Znamke pa so v večini primerov grafične podobe, ki jih lahko povsem enostavno prikažemo na prijavi. Če imamo pripravljene ustrezne grafične podobe, lahko prijavo brez težav vložimo sami, seveda moramo pri tem poznati še druge lastnosti znamke, ki jo želimo registrirati. Pri patentih je nekoliko težje točno opredeliti vsebino zaščite, zato se priporoča pomoč strokovnjaka – to je patentni zastopnik, ki lahko delo opravi namesto končnega imetnika pravic intelektualne lastnine. 

Da bo prijava patenta potekala tekoče in predvsem z uspešnim zaključkom, je pametno izkoristiti takšno pomoč. Ob vsaki prijavi je treba namreč plačati prijavno pristojbino, tako da so z zavrnjenimi prijavami povezani določeni stroški, gotovo pa bi se radi izognili tudi nepotrebnemu zapravljanju časa. Še večje je tveganje na dolgi rok – če naredimo kakšno napako pri prijavi, je lahko blagovna znamka ali patent nezadostna zaščita pred zlorabo. Čeprav si mislimo, da smo odlično zaščiteni, se lahko izkaže, da niti v primeru očitne zlorabe ne moremo ukrepati.