Toplotne črpalke za ogrevanje delujejo ekonomično

Najbolj pogosto vprašanje številnih potrošnikov, ko se odločajo za nakup toplotne črpalke za ogrevanje je, ali je ta ogrevalna naprava resnično dovolj energetsko učinkovita, da bomo z njo na koncu zadovoljni. Najbolj zmogljive toplotne črpalke se odlikujejo po tem, da s svojim minimalnim delovanjem dosegajo čim višje toplotne izkoristke, kar je izraženo s tako imenovanim grelnim številom.

 

Grelno število toplotne črpalke za ogrevanje pomeni razmerje med toplotno energijo in vloženim delom. Če ima toplotna črpalka na primer grelno število 5, potem to pomeni, da lahko iz ene kilovatne ure električnega toka pridobimo 5 kilovatnih ur toplote. Zmogljivost toplotnih črpalk za ogrevanje se je v zadnjih letih stalno povečevala. Tako se v povprečju na letni ravni grelna števila gibljejo med 3 in 4, lahko tudi več, pri čemer imajo najvišja grelna števila običajno toplotne črpalke voda-voda. Ker so toplotne črpalke za ogrevanje energetsko učinkovite, je njihovo delovanje zagotovo ekonomično.

 

Toplotna črpalka voda voda izkorišča toploto podtalnice

 

Toplotna črpalka voda voda je značilna po tem, da za toplotni vir uporablja energijo vode oziroma podtalnice. Prav tako je to toplotna črpalka, ki velja za najbolj učinkovito, saj ima podtalna voda skozi vse leto konstantno temperaturo, to je okoli 10°C, kar pomeni, da za ogrevanje ne potrebujemo drugih ogrevalnih sistemov. Na drugi strani pa je toplotna črpalka voda voda nekoliko bolj zahtevna za vgradnjo, zato je začetna investicija v celoten ogrevalni sistem nekoliko višja. 

Za delovanje toplotne črpalke voda voda potrebujemo dva vodnjaka, eden vodo dovaja toplotni črpalki, drugi pa jo sprejema. V vseh primerih, kjer pridemo v stik s podtalnico, je potrebno pridobiti tudi vsa soglasja oziroma dovoljenja za namestitev toplotne črpalke. Zato moramo računati, da je poraba časa za namestitev lahko tudi nekoliko večja. Toplotna črpalka voda voda je zagotovo najboljša izbira za vse novogradnje in nekoliko manj za nadgradnjo obstoječih ogrevalnih sistemov.