Kakovost izdelkov ni odvisna le od proizvodnje

Seveda je treba za kakovost izdelkov še posebej poskrbeti pri proizvodnji, a že prej je smiselno pomisliti na vodenje kakovosti in optimizacijo teh procesov. Še posebej to velja za večje proizvajalce, ki želijo kar najbolj zanesljivo proizvajati večje količine produktov. Da bo to uspešno in enostavno, bo treba verjetno prilagoditi tudi nekatere druge postopke.

Dandanes pri poslovanju veliko šteje poslovna inteligenca, zbira se veliko podatkov, ki jih je treba hraniti in obdelovati, če jih pravilno uporabimo, pa se lahko izkažejo za zelo koristne. Tudi na področju zagotavljanja kakovosti je poslovna inteligenca še kako pomembna. Ne gre le za zbiranje podatkov, temveč tudi za obdelavo in uporabo – vse to seveda v veliki meri zaupamo računalnikom, ki imajo bistveno boljše zmožnosti pomnjenja in procesiranja od človeka. Bo pa treba za zanesljivo vodenje kakovosti v tem primeru uporabiti pravo programsko opremo, ki to zmore. Ker se kakovost zagotavlja in preverja na različnih nivojih, je treba upoštevati tudi raznolikost opravil. Poslovna inteligenca tako vključuje obdelavo podatkov o dobaviteljih in materialih, o proizvodnih procesih, kadru, naposled pa tudi o interni kontroli kakovosti izdelkov in o zunanjih preverjanjih. Vodenje kakovosti pogosto zahteva sledenje raznim spreminjajočim se podatkom, zapomniti si je treba tudi datume in nekatera opravila opravljati redno – vse to zmorejo sodobni poslovni programi, ki omogočajo popoln nadzor nad kakovostjo proizvodnje.

Kaj to konkretno pomeni? Zelo enostavno lahko uporabnost programske opreme za vodenje kakovosti ponazori primer obnavljanja certifikatov. Certifikati kakovosti so zelo koristni in gotovo predstavljajo dobrodošlo opcijo za tiste, ki želijo potrditi svoje delo z zunanjim potrdilom. Računalniki lahko sledijo vsem zahtevam, ki jih postavljajo postopki pridobivanja in obnavljanja certifikatov. Beležijo pomembne datume in zaznavajo tudi morebitne spremembe, seveda pa lahko vse to povežejo z interno kontrolo in zagotovijo, da proizvodnja vedno dosega standarde, ki jih postavljajo merila za pridobitev certifikatov.