Obnova fasadnega sistema na gospodarskih objektih je zahteven projekt

Fasadni sistem ima izjemno pomembno nalogo toplotne izolacije objekta. Neizoliran objekt lahko namreč izgublja velike količine energije. S tem postane objekt energijsko popolnoma neučinkovit, zaradi česar so toplotne izgube zelo velike. Obnova fasadnega sistema na gospodarskih objektih je tako ključnega pomena predvsem z vidika energijske učinkovitosti objekta.

Običajno prepoznamo prve znake za obnovo fasade v njenem videzu, vendar ta zagotovo ni najbolj pomemben. Gospodarski objekti so že sami po sebi veliki porabniki energije, zato je zelo pomembno, da pri obnovi fasadnega sistema še posebno pozornost namenimo toplotni izolativnosti objekta.

Premišljena izbira komponent fasadnega sistema je zelo pomembna

Poleg velike porabe energije, velja za gospodarske objekte, da tudi po svoji velikosti bistveno izstopajo napram stanovanjskim hišam. Zaradi tega je tudi investicija v fasadni sitem bistveno večja in hkrati tudi bolj zahtevna.

Obnova fasadnega sistema na gospodarskih objektih tako zahteva izbiro takšnih materialov oziroma komponent, ki omogočajo čim bolj enostavno vgradnjo. Pri izbiri materialov je potrebno biti še posebej pozoren, da izbiramo takšne, ki so negorljivi in po možnosti tudi zvočno izolativni. Gospodarski objekti imajo tudi visoke zahteve glede optimalne toplotne izolacije zunanjih sten, vremenskih vplivov in dolge življenjske dobe.

Notranja klima je prav tako zelo pomembna

Kvalitetna izbira materialov, ki jih bomo izbrali pri obnovi fasade na gospodarskem objektu, bo pomembno vplivala tudi na notranjo klimo v prostorih. Ta je za normalno delo zelo pomembna, saj le optimalna temperatura lahko zagotavlja najboljše pogoje za učinkovito delo.

Obnova fasadnega sistema na gospodarskih objektih je prav tako predmet razpisa, ki ga vsako leto razpiše Eko sklad. Na ta način tudi država spodbuja vse gospodarske družbe, da začnejo razmišljati v smeri večje energijske učinkovitosti in varovanju okolja. V obdobju podnebnih sprememb, naraščajočih cen energije in pomanjkanju energentov, je obnova fasadnega sistema zelo pomembna za prihodnost našega planeta.

Če vas zanima več o obnovi fasade, obiščite http://fasaderstvo-fasade.si/obnova-fasade/