Intelektualna lastnina v Sloveniji

Tudi na slovenskem trgu je intelektualna lastnina kakopak nepogrešljiva pri poslovanju številnih podjetij, v interesu ohranjanja poštenega konkurenčnega trga pa so se izoblikovale različne rešitve za zaščito pravic, ki pripadajo avtorjem, izumiteljem in lastnikom takšnih vsebin. Pravi naslov za iskanje informacij in opravljanje postopkov v povezavi z intelektualno lastnino pri nas je gotovo Urad za intelektualno lastnino RS.

Registracija blagovne znamke v Sloveniji

Registracija blagovne znamke je dokaj enostaven postopek, prav tako so stroški razmeroma nizki in si jih lahko privoščijo tudi manjša podjetja in samostojni podjetniki. Bo pa treba vseeno premišljeno opraviti zahtevan postopek in plačati ustrezne pristojbine. Registracija blagovne znamke v Sloveniji poteka preko urada za intelektualno lastnino, kjer se odda prijava z vsemi zahtevanimi podatki in plača prijavna pristojbina. Pri tem je treba že podati točen opis vsebin, ki jih želimo zaščititi, določimo pa še vrsto zaščite, trajanje ter območje veljavnosti zaščite. Urad bo prijavo preučil in ugotovil morebitne zadržke, nato pa zahteval še plačilo za dejansko zaščito, ki velja pet let od vpisa v register. S tem je registracija blagovne znamke v Sloveniji opravljena, dokaj hitro, enostavno in poceni.

Patenti v Sloveniji

Dokaj soroden je postopek patentne prijave. Ta sicer zahteva nekaj več pozornosti in tudi več informacij pri prijavi, zato je pametno prijavo izvesti preko patentnega zastopnika. Že pri prijavi bo treba točno opisati patent, problem, ki ga ta rešuje, ter primer uporabe patenta v praksi. Ni treba izdelati prototipa, mora pa biti iz zapisa razvidno, da gre za konkretno rešitev, ki se lahko aplicira na industrijsko uporabo. Patenti v Sloveniji zahtevajo za zaščito podoben postopek kot blagovne znamke, tudi stroški niso pretirano višji. Je pa celoten proces nekoliko težje točno opisati, saj imajo patenti v Sloveniji nekaj več opcij za zaščito in tudi več možnosti in izbir pri prijavi, tudi stroški v končni fazi pokrijejo večji cenovni spekter.