E-arhiv tudi za dostop do informacij posebnim uporabnikom

Tisti, ki pri svojem delu zelo uspešno poslujejo, se zavedajo, kako zelo pomemben je za današnji čas tudi E-arhiv oziroma elektronski arhiv. Tovrstni arhiv se ponaša s številnimi prednostmi. Ena od teh je tudi ta, da lahko omogoča dostop do informacij tudi posebnim uporabnikom. Pri tem ima osrednjo vlogo prav posebno orodje, ki lahko omogoča dodeljevanje pravic do arhiviranih dokumentov posebnim uporabnikom. Poleg tega lahko s pomočjo orodja omogočimo tudi vklop ali izklop samodejnega obveščanja uporabnikov, ki imajo prav posebne pravice o evidentiranih dokumentih.

E-arhiv se kot storitev ponuja tudi na znani spletni strani podjetja, ki ponuja še vrsto drugih storitev, ki nam omogočajo, da je naše poslovanje lahko zelo kakovostno.

Dokumentni sistemi je tudi sistem za upravljanje z informacijami

Dokumentni sistemi so prav posebna storitev, ki nam omogoča upravljati z informacijami, dokumenti in tudi drugimi vsebinami. Taka storitev nam še kako pride prav, sploh pa če se nam je v preteklosti že kdaj zgodilo, da smo zamujali s plačilom računa, ker ta na primer ni bil pravočasno potrjen. Nekatere osebe imajo izkušnje tudi s tem, da so več ur iskale določen dopis po raznih predalih, omarah in še kje. Prav tako je možno, da je kdo izmed nas ostal tudi brez potrebne dobave, ker je naša pogodba z dobaviteljem že potekla ter podobno. V takem primeru so ustrezni dokumentarni sistemi zagotovo ena od najboljših rešitev na trgu.

Dokumentni sistemi pa so povezani tudi s pojmom vrednost informacij. Za prave in hkrati tudi za pravočasne poslovne odločitve je namreč ključnega pomena prava informacija, in sicer ob pravem času. To pa je še posebej dobro, če lahko do nje pridemo na enostaven in zelo hiter način; ne glede na to, kje se v danem trenutku nahajamo. Seveda je pri tem ključnega pomena tudi to, da je informacija dostopna samo nam in ne tudi naši konkurenci.