Matematika na maturi

Matura je za vsakega dijaka velik izziv, verjetno kar največji, saj prav ta izpit zaokrožuje srednješolsko izobraževanje in povzema naučeno snov skozi dolga leta predhodnega šolanja. Že to je dober razlog, da se šolarji na izpit dobro pripravijo, še posebej pa, če gre za matematiko, predmet, ki mnogim dela težave. Kako se tega izpita lotiti? Priprave v šoli včasih preprosto ne zadoščajo, treba bo delati tudi samostojno, morda pa bomo pomagale inštrukcije.

Prav za inštrukcije matematika običajno ponuja precej visoko uspešnost, zato ni čudno, da med inštruktorji veliko ponudnikov cilja prav na učence s težavami pri tem predmetu. Ni pa nujno, da gre le za učno pomoč za tiste, ki pri utrjevanju učne snovi ne zmorejo slediti ritmu šolskega dela – inštruktorji svoje storitve nudijo tudi učencem, ki sicer nimajo težav pri matematiki, a se jim zdi, da bi na ta način lahko prišli do bistveno boljšega rezultata pri zaključnem izpitu. Ker ima za inštrukcije matematika dobro izhodišče, je možno veliko doseči v praktično vsakem primeru.

Res pa je, da brez trdega samostojnega dela ne bo šlo. Učenec mora osnove učne snovi osvojiti sam, prav tako mora imeti pregled nad teorijo posameznih učnih sklopov. Za takšne vsebine inštrukcije večinoma niso posebej učinkovite, razen, če ima učenec res hude težave že pri osnovnih vsebinah. Je pa v tem primeru za inštrukcije matematika nekoliko manj ugodna, saj je težje na ta način postavljati temelje znanja v času, ko bi moralo biti v ospredju utrjevanje do tedaj naučene snovi.

Na srečo je v zadnjem letniku srednje šole pri pouku matematike večinoma velik poudarek prav na maturi, šole pa imajo tudi posebne priprave na zaključni izpit. To pomeni, da inštrukcije verjetno ne bodo potrebne, če želimo z njimi le utrditi snov – to lahko storimo že med rednim poukom oziroma na pripravah v šoli.