potovanje

Turčija, zanimiva turistična destinacija

Turčija je zanimiva turistična destinacija. Ozemeljsko se Turčija razteza preko dveh kontinentov, kjer prevladujejo trije civilizacijski vplivi. Zahodna Turčija je v veliki meri evropsko orientirana, Vzhodna Turčija je za razliko zazrta proti Aziji, jugovzhodna Turčija pa je bliže arabskemu svetu. Prehod med celinami in morji Hkrati je Turčija obmorska država, locirana na prehodu med Črnim...